Özgürlük için bağış yap.
geri

Bir şey yap!

Broschur mit 80 Seiten, Übersetzung von Sabine Adatepe,
erschienen bei Hoffmann und Campe
ISBN: 978-3-455-00453-3
EUR 8,00
Bestellen

Inhalt

“Demokrasinin modası geçiyor diye onu korumasız mı bırakalım? Bütün zayıflıklarına rağmen elimizdeki en iyi yönetim şekli olduğu halde mi?” Can'ın cevabı: "Hayır! Demokrasi kendini savunmalıdır." “Aktif Demokrasi” için coşkulu savunmasında Can, neden dört senede bir oy vermenin yeterli olmadığını anlatıyor. Popülizmin global bir hastalık haline geldiği ve dünya toplumunun sadece yüzde 4,5’inin tam demokraside yaşadığı günümüzde, siyasete aktif katılan ve seslerini gür bir şekilde duyuran yurttaşlara ihtiyaç var. Can Dündar kitabında, her bireyin sosyal adalet ve fikir özgürlüğü için nasıl mücadele verebileceğini anlatıyor. Şimdi “Bir Şey Yap”arsak, her şeyi kaybetmiş olmayacağız

Copyright © 2018 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
facebook-squaretwitteryoutube-play